Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...theo mục đích sử dụng: công trình lấy nước tưới, công trình lấy nước cho trạm bơm tiêu, công trình lấy nước để cấp nước cho nông thôn, công trình lấy nước cho công nghiệp ..vv.. Công trình lấy nước cho tưới làm việc theo mùa - thời kỳ tưới. Công trình lấy nước...
...235 : 1997 sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép.http://files.myopera.com/anhkt2/blog/22TCN-235-97.zip download22TCN 210 : 1992 đường giao thông nông thôn - tiêu chuẩn thiết kế.http://files.myopera.com/anhkt2/blog/22TCN%20210-92.zip download22TCN 252 : 1998 tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp...