Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 13
...dựng mới hoặc cải tạo đô thị các loại; dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh trở lên.     2. Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình thuộc cơ sở hạ tầng...
...hồ sơ hợp lệ)./.   (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Hướng dẩn Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Gọi tắt là thẩm duyệt về PCCC đối với dự án quy hoạch)
...ngoài. 4.4. Kết cấu kho trạm,cửa hàng, phân xưởng phải bảo đảm vững chắc và phù hợp với tính chất, đặc điểmcủa từng loại mặt hàng và quy trình công nghệ sẽ được tiến hành. 4.5. Các kho, trạm,cửahàng lớn cần phải có giải pháp kiến trúc và kỹ thuật nhằm ngăn chặn cháy lan,hạn chế thiệt hại do cháy...
...b.Các mạch động lực và mạch kiểm tra của một số bảng điện, tủ điện, bảng và bànđiều khiển có liên quan về công nghệ.             c.Mạch cấp điện cho đèn phức tạp....
...7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler tự động bằng...
...cóthể bao gồm toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm hoặc một số bước của quátrình như xác định thành phần, tính năng kỹ thuật của VLNCN, quy trìnhcông nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất VLNCN. 7. “Thử nghiệm VLNCN” là hoạt động đưa VLNCN vào thử nổ để xác định tính năng kỹ thuật và điều kiện sử...
...lãnh đạo đội gồm có 1 đội trưởng và các đội phó giúpviệc;   b)Người đứng đầu ban quản lý đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chếxuất, khu công nghệ cao ra quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệmđội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theochế độ chuyên trách.  ...
...phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mớihoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khuchế xuất, khu công nghệ cao Khilập quy hoạch dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặckhu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải...
...dựng mới hoặc cải tạo đô thị các loại, dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh trở lên. 2. Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan...
...phòng cháy và chữa cháy khilập quy họach, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặckhu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Khilập quy họach dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặckhu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải...
1, 2  Trang sau