Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 20
...đóng ngắt điện (áp tô mát hoặc cầudao kiêm cầu chì có hộp kín). 5.8.3. Hệ thống điện phải là hệ thống phòng nổ; dây dẫn đi trong ống kín; đèn và công tắc là loạiphòng nổ. 5.8.4. Các dây dẫn không được đấu nối giữa chừng trên dây, chỉđược đấu nối tại các hộp phòng nổ. 5.8.5. Tất cả các thiết bị...
1.Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy có động cơ (phương tiện chữacháy đường không, đường bộ, đường sắt, đường thủy, các loại máy bơmdùng trong chữa cháy…); 2. Các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy tự động; 3. Các thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước; 4. Các thiết bị thuộc hệ thống chữa...
...thống điện ít nhất 1 lần. Khi kiểm tra phải đặc biệtchú ý: * Sự hoàn chỉnh của hệthống điện, độ tin cậy và đặc tính các thiết bị điện như: rơle, công tắc, cầuchì, cầu dao…. * Kiểm tra điện trở cáchđiện của dây cáp, dây dẫn, dây nối đất, và chống sét. Khi kiểm tra phải ghinhận xét vào sổ kiểm tra...
20 TCN 33 – 1985 CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀIVÀ CÔNG TRÌNH  - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  (Trích)               1.CHỈ DẪN CHUNG             1.1.Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết...
...điện.             8.4.4.Phơi, treo quần áo, khăn, mũ, tranh ảnh… trên dây điện, ổ cắm, công tắc, cầuchì, cấu dao điện.             8.4.5.Dùng bóng đèn để sấy hàng hóa....
...2,5 m so với mặt sàn hoặc mặt bằng làm việc.             Khiđường dây đi xuống công tắc đèn, ổ cắm điện, thiết bị điều khiển và bảo vệ, bảngtủ điện, đèn và các thiết bị dùng điện khác đặt trên tường, không thực hiện cácyêu cầu trên....
Căn cứ điều 17 Luật phòng cháy và chữa cháy về “Trách nhiệm của cơ quanthiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình”: 1. Cơ quan thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm: a/Thiết kế đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy...
CHÍNH PHỦ ---------   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :08 /2001/NĐ-CP   ------------------------------     Hà Nội, ngày  22 tháng  02 năm 2001         Quy định về điều kiện an...
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN     Số:  41/2007/TTLT-BTC-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 24 tháng  4  năm 2007    THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều...
BỘ CÔNG NGHIỆP   Số: 02/2005/TT-BCN Dựthảo lần2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           Hà Nội, ngày 29  tháng 3  năm 2005   THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng...
1, 2  Trang sau