Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 18
...1.6 Yêu cầu thiết kế và sử dụng chất chữa cháy Chương 2. Các biện pháp phòng chống cháy, nổ                  2.1. Nguyên nhân gây ra các đám cháy...
...xuất, khu công nghệ cao:     + Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư và công trình xung quanh;...
...chai làm nhiên liệu,các phương tiện chuyên dùng để vận chuyển khí đốt hóa lỏng dạng rời. 2. TIÊU CHUẨNTRÍCH DẪN TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình -Yêu cầu thiết kế. TCVN 6223 : 1996 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về antoàn. TCVN 5507 - 1991 Hóa chất nguy...
...hệ thống chữa cháy bằng bột; 6. Các thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí; 7. Các loại bình chữa cháy; 8. Các loại hóa chất chữa cháy, chống cháy; 9. Các phương tiện, thiết bị, vật liệu chuyên dùng trong công tác phòng cháy và chữa cháy; 10. Các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ cá nhân...
...thể hiện những nội dung sau: - Giải pháp đảm bảo an toàn về PC&CC đối với các chất chấy dự kiến bố trí trên phương tiện; - Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan; - Giải pháp đảm bảo an toàn về PC&CC đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; - Điều kiện thoát nạn, cứu người khi có cháy...
...vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung sau: -Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, cáclô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tôí thiểu tác hại của nhiệt,khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư vàcông trình xung quanh; -Hệ thống giao...
...2.TIÊUCHUẨN TRÍCH DẪN               -TCVN 2622 – 1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiếtkế.             -TCVN 6161 – 1996 – Phòng cháy chữa...
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế Fire prevention and protection for buildings and structures - Design requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật vμ an toμn cao...
Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn Fire protection - Safety signs Tiêu chuẩn nμy quy định dấu hiệu an toμn dùng trong lĩnh vực phòng vμ chống cháy áp dụng cho toμn bộ các tình huống cần thiết., để chỉ báo cụ thể vμ rõ rμng vị trí vμ đặc tính của: Tải file xem chi tiết   Phòng cháy - Dấu...
...dựa vμo bản chất của chất cháy (nhiên liệu). Sự phân loại nμy đặc biệt có ích cho việc sử dụng đúng vμ hợp lí các ph|ơng tiện dập cháy khi chống cháy. Tiêu chuẩn này không định nghĩa loại cháy do sự cố điện gây ra. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 3941 : 1997 Tải file xem chi...
1, 2  Trang sau