Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 13
...xây dựng              2.4. Kỹ thuật vận hành các thiết bị phòng chống cháy, nổ Chương 3. Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy                  3.1....
...xung quanh;     + Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác;     + Công...
...quyền cho phép chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện (có xác nhận của chủ đầu tư); c/ Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung sau: - Giải pháp đảm bảo an toàn về PC&CC đối với các chất chấy dự kiến bố trí trên phương tiện; - Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan; - Giải pháp đảm bảo an...
...và phù hợp với tính chất, đặc điểmcủa từng loại mặt hàng và quy trình công nghệ sẽ được tiến hành. 4.5. Các kho, trạm,cửahàng lớn cần phải có giải pháp kiến trúc và kỹ thuật nhằm ngăn chặn cháy lan,hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra. 4.6. Khi xây dựng, cảitạo, hoặc mở rộng cơ sở sản xuất, kinh...
...………………             1.11.Những phương án và giải pháp kỹ thuật chủ yếu áp dụng khi thiết kế hệ thống cấpnước phải dựa trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm:...
...đầu tư, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng việt. 3.Nội dung thẩm duyệt cụ thể 3.1.Khi lập quy hoạch dự án •Phải có giải pháp về PCCC bảo đảm các nội dung sau -Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, lô. -Hệ thống giao thông và cấp nước. -Bố trí địa điểm hợp lý cho đơn...
...bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành. c)  Cócác biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và cácgiải pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.   II. Quản lý sản xuất VLNCN 1.Các đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ sản xuất...
...35/2003/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệtvề bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy là việc kiểm tra, đối chiếucác giải pháp và nội dung thiết kế với những quy định trong các quychuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhànước hoặc tiêu chuẩn...
...phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm số lượng và chất lượngtheo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữacháy; có giải pháp chống cháy lan; có hệ thống giao thông, nguồn nướcphục vụ chữa cháy theo quy định; có phương án chữa cháy, thoát nạn vàđã được cấp có thẩm...
...không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và ngăn cháy theo quy định; b) Tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy hoặc các giải pháp chống cháy lan không bảo đảm yêu cầu theo quy định. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a)...
1, 2  Trang sau