Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 6
...- Cấpnước cho yêu cầu riêng của trạm xử lý nước.             - Cấpnước cho các nhu cầu khác, trong đó có sục rửa mạng lưới đường ống cấp và thoátnước v.v….             …….....
...đánh lửa phải báo cho thợ điện của đơn vị đến sửa chữa.             8.5.3.Khi không còn nhu cầu sử dụng các thiết bị tiêu thụ và kiểm tra lại toàn bộ hệthống điện tại nơi làm việc....
...quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận.   Đốivới những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nêu trên, nếu bênmua bảo hiểm có nhu cầu bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảohiểm thì các bên vẫn có thể giao kết hợp đồng bảo hiểm bổ sung chonhững sự kiện đó. Điều 11. Thẩm...
...kỹ thuật và điều kiện sử dụng. 8. “Dịch vụ nổ mìn”là hoạt động nổ mìn của bên có chức năng tiến hành nổ mìn nhằm thựchiện hợp đồng với bên có nhu cầu nổ mìn đáp ứng một mục đích nhất địnhđược pháp luật cho phép. 9. "Người chỉ huy nổ mìn"là người chịu trách nhiệm tổ chức và trực tiếp chỉ huy...
...cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC cho cơ sở trong thời gian không quá 03 ngày làm việc. Các cơ quan tổ chức, cá nhân và đơn vị có nhu cầu  xin liên hệ về Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy thuộc  Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 38387495) hoặc...
...MINH Để thực hiện tốt Đề án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, cũng như hướng dẫn cho các đơn vị có nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố biết về thủ tục thành lập cửa hàng xăng dầu. ngày 14 tháng 12 năm 2010 Sở Công thương có văn bản...