Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 6
...hoạt tính toán, một phần nước công nghiệp cần thiết khi có sự cố; ngoài racần có dự trữ nước chữa cháy và dự kiến về biện pháp chữa cháy thích hợp             8.2.Thời gian cần thiết để khắc phục sự cố đường ống lấy theo chỉ dẫn ở Bảng...
...bộ phận bằng kim loại của đường dẫn điện (kết cấu hộp, máng, dàn, giá đỡ,ống luồn dây hoặc cáp điện…) phải được bảo vệ chống bị ăn mòn và phải thích hợpvới môi trường.             1.18.Các bộ phận bằng kim loại không mang điện của đường dây...
...quy định PCCC riêng, ví dụ: kho chứa các chất dễ cháy, dễ nổ, kho chứa các hóa chất độc hại. Các công trình trên chỉ áp dụng một số quy định thích hợp của tiêu chuẩn nμy. Các công trình tạm thời, có thời gian sử dụng không quá 5 năm chỉ áp dụng phần lối thoát nạn vμ tham khảo các phần khác...
...vi phạm và những tình tiết giảmnhẹ, tình tiết tăng nặng quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hànhchính để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp. 6.Không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp thuộc tình thếcấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành...
...thép hoặc các ống có độ cứng tưng tự. Đường kính trong phi lớn hn l,5 lần đường kính ngoài của dây dẫn hoặc cáp điện. 9.15. Đường dẫn điện phi thích hợp với tính chất sử dụng, đặc điểm kiến trúc chợ và trung tâm thưng mại cũng như các yêu cầu về kĩ thuật an toàn PCCC, phi theo quy định trong bng...
...thép hoặc các ống có độ cứng tưng tự. Đường kính trong phi lớn hn l,5 lần đường kính ngoài của dây dẫn hoặc cáp điện. 9.15.Đường dẫn điện phi thích hợp với tính chất sử dụng, đặc điểm kiến trúcchợ và trung tâm thưng mại cũng như các yêu cầu về kĩ thuật an toànPCCC, phi theo quy định trong bng...