Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 8
...quanh;     + Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy;     + Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp...
...vực dân cư vàcông trình xung quanh; -Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảođảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữacháy; -Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tinliên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các...
...các cửa hàng, kho, trạm, phân xưởng….thuộcdoanh nghiệp đều phải có phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể. Sau khi giámđốc phê duyệt mới được triển khai thực hiện. Trước khi thực hiện phải thông báocho Cảnh sát PCCC địa phương biết về thời gian và địa điểm tiến hành sửa chữa. 7.2. Trong khi tiến...
...9.4.Có kế hoạch sửa chữa dự phòng, nhất là các động cơ, dây dẫn, thiết bị bảo vệ ….tổ chức triển khai và theo dõi việc sửa chữa nhằm đảm bảo việc lựa chọn các dâydẫn, dây cáp và thiết bị thay thế đúng với công suất định mức của từng loại.  ...
...cư vàcông trình xung quanh; 2.Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng  bảođảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữacháy; 3.Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tinliên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các...
...khu dân cư và côngtrình xung quanh; -Hệ thống giao thông, khỏang trống phải đủ kích thước và tải trọng bảođảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các họat động chữacháy; -Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tinliên lạc, cung cấp điện phải đảm bảo phục vụ các...
...có hiệu lực     Ngày hết hiệu lực     Tóm tắt   Thực trang công tác Phòng cháy chữa cháy và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn tại các Khu công nghiệp, chợ, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại...
...và công trình xung quanh; 2. Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy; 3. Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ...