Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 7
...hoặc mới sửa chữa không phảituân theo các quy định của tiêu chuẩn này. 6.1.5. Cho phép vận chuyển chai rỗng ở tư thế nằm ngang nhưng phải tuân thủ các quy định an toàn khi vậnchuyển các chai đầy. 6.1.6. Trong quá trình xếp dỡ, giao nhận chai chứa khí đốt hóalỏng không được kéo lê, vứt, va...
...đóng kín được vượt quá diện tích đã quy định và ở nơi mà chỗ hở có thể chịu ảnh hưởng do tác động của gió. Hướng dẫn chung về các thủ tục phải tuân thủ trong các trường hợp như vậy được trình bày trong 15.6.  Tải file xem chi tiết   Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon...
...cư ở nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam trong những ngành,nghề quy định tại Điều 2 Nghị định này không phân biệt thành phần kinhtế đều phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định củacác văn bản pháp luật khác có liên quan.        Điều 2. Những...
...mua bảo hiểm   1. Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.   2.Tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chi...
...Điều 2. Đối tượng áp dụng Cơquan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnhthổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân thủ các quy địnhcủa Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định của Nghị định này;trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa...
...khong cách giữa hai lối đi chính trong khu vực kinh doanh là 20 m. 7. Yêu cầu ngăn cháy 7.1. Khi thiết kế chợ và trung tâm thưng mại, phi tuân thủ các yêu cầu về khong cách an toàn phòng cháy, vật hệu và giới hạn chịu lửa của từng cấu kiện theo TCVN 2622:1995. 7.2. Số tầng của ngôi nhà,...
...khong cách giữa hai lối đi chính trong khu vực kinh doanh là 20 m. 7. Yêu cầu ngăn cháy 7.1. Khi thiết kế chợ và trung tâm thưng mại, phi tuân thủ các yêu cầu về khong cách an toàn phòng cháy, vật hệu và giới hạn chịu lửa của từng cấu kiện theo TCVN 2622:1995. 7.2.Số tầng của ngôi nhà,...