Kim thu sét Detakom A5
Đăng ngày 12-04-2011 Lúc 11:22'- 3552 Lượt xem
Giá: 735 USD / 1 Bộ

- Bán kính bảo vệ 107m