QUESTEK -- QTK-NV2000 Card ghi hình 4 kênh Video, chuẩn nén H.264
Đăng ngày 16-04-2011 Lúc 03:48'- 3337 Lượt xem
Giá: 39 USD / 1 Bộ

- Tốc độ hiển thị: 50 fps, ghi hình: 50 fps (PAL),

- Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ