Trụ cứu hoả B3
Đăng ngày 16-04-2011 Lúc 04:17'- 3613 Lượt xem
Giá: 175 USD / 1 Bộ
Mã sản phẩm: B3
Xuất xứ: Trung Quốc
 
Thông tin thêm về sản phẩm:

- Làm bằng gang đúc đường vào D100 ra 2D65 -D125

- Đã chuyển đổi 2 đầu ra theo TCVN

- Đầu ra 2D65 -D110