EZTO trộn tạo bọt
Đăng ngày 09-05-2011 Lúc 10:54'- 4728 Lượt xem
Giá: 1 USD / 1 Bộ
Thông tin thêm về sản phẩm:
-EZT dùng để lắp trong  hê thống chữa cháy bằng foom
-Tự động chộn dung dịch tạo bọt chữa cháy với nước để tạo thành chất chữa cháy bằng bọt (foom)
-Dùng để chữa cháy các bể xăng dầu , kho dầu mơ phụ ....
-Chất liệu bằng đồng Ren trong D65- Ren ngoài D65 lắp vào đường ống cấp nước chữa cháy D65