SANYO DSR-3706PA
Đăng ngày 12-04-2011 Lúc 02:27'- 923 Lượt xem
Giá: 1 700 USD / 1 Bộ

 06 ngỏ vào camera.

  02 khay gắn HDD,nâng cấp đến 2 TB.

  Truy cập dữ liệu lưu lại theo ngày/giờ.

  Báo động và ghi lại hình ảnh trong vùng quan sát.

  Cổng USB để kết nối CD-R/RW drive.

  Cổng RJ – 45 để giao tiếp mạng Internet.