KIM THU SÉT CIRPROTEC
Đăng ngày 12-04-2011 Lúc 02:47'- 3692 Lượt xem
Giá: 720 USD / 1 Bộ

* KIM THU SÉT ESE: CPT CIRPROTEC (TBN).
NLP 1100 SERIES, NPL 2200, CPT1, CPT2, CPT3.
- SẢN XUẤT HOÀN CHỈNH TẠI TÂY BAN NHA
- 100% THÉP KHÔNG GỈ.