TT báo cháy địa chỉ FireNet: FN-4127
Đăng ngày 14-04-2011 Lúc 08:29'- 3487 Lượt xem
Giá: 2 591 USD / 1 Bộ

Các tính năng tiêu chuẩn

* Nguyên nhân và hành động.
* Chức năng vô hiệu hoá cấu hình.
* Chế độ kiểm tra cấu hình.

FN-2127 FACP (2 Loop/4 Amp)
FN-2127N FACP (2 Loop/4 Amp) (w/Network)
FN-4127 FACP (4 Loop/4 Amp)
FN-4127N FACP (4 Loop/4 Amp) (w/Network)

Download catalogue