Skins

Hình ảnh

PCCC, Thiết bị thông minh, M&E

Album Triễn lãm, Hội thảo

Cập nhật vào: 2005-07-02 08:39:59

Mô tả: Triễn lãm, Hội thảo tại USA

(10 photos | 6210 view)

Comments Posted In:   ,  O-> ,   ,  Chuẩn bị thêm hình... ,   ,

Ảnh trong album

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

Hội thảo PCCC và ME 2011

NFPA 2005

NFPA 2005

Album Hoạt động xã hội - Từ thiện

Cập nhật vào: 2007-09-29 08:39:39

Mô tả: Tham gia từ thiện đóng góp cho xã hội, tập thể T-M luôn sát vai với các bạn khó khăn hoạn nạn

(22 photos | 5966 view)

Comments Posted In:  \/]8- ,  gfdgdfg ,  Từ thiện tại Châu... ,

Ảnh trong album

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Hoạt động xã hội - Từ thiện

Album Liên hoan cuối năm

Cập nhật vào: 2002-04-30 22:39:39

Mô tả: Liên hoan cuối năm từ 2002 đến nay

(74 photos | 7111 view)

Comments Posted In:  test thử bà idài... ,  Muốn tham gia cùng... ,  2005 tổ chức ở đâu... ,  more ,  Không thể tham gia... ,  checking ,  Còn ảnh mới upload... ,

Ảnh trong album

Tổng kết cuối năm 2004

Tổng kết cuối năm 2004

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Tổng kết cuối năm 2007

Album Du lich - Công tác ngoài nước

Cập nhật vào: 2003-03-03 01:43:39

Mô tả: Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA - Phillipin ...... Lưu lại những hình ảnh mà chúng tôi đã đi qua

(25 photos | 3813 view)

Comments Posted In:   ,  Ảnh > ở Thượng Hải... ,

Ảnh trong album

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Malaysia - Singapore - Thailand - China - USA

Album Liên hoan - Du lịch

Cập nhật vào: 2003-04-25 02:25:37

Mô tả: Xả stress sau những ngày mệt nhọc T-M luôn đoàn kết để có 1 tập thể vững mạnh

(35 photos | 5930 view)

Comments Posted In:  check thử cái... ,

Ảnh trong album

Cựu Phó Giám Đốc Cty

Cựu Phó Giám Đốc Cty

Liên hoan - Du lịch

Liên hoan - Du lịch

Liên hoan - Du lịch

Liên hoan - Du lịch

Liên hoan - Du lịch

Liên hoan - Du lịch

Nha Trang - Đại Lãnh 2006

Nha Trang - Đại Lãnh 2006

Nha Trang - Đại Lãnh 2006

Nha Trang - Đại Lãnh 2006