Skins
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ RIÊNG TƯ
Cập nhật ngày 19/5/2008

Bảo mật sự riêng tư của thông tin trực tuyến là cam kết của chúng tôi. Trong tuyên bố này, chúng tôi không tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập.

Chào mừng bạn đến với T-M! Chúng tôi muốn bạn biết rằng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi, và chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo nhật này là để giải thích ý nghĩa như thế nào, chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng của www.tmpccc.com hay dịch vụ của chúng tôi, và bất kỳ thông tin nào cung cấp cho chúng tôi.
Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn có chấp nhận các cách thức chúng tôi mô tả ở đây ?
Bảo mật thông tin Khách hàng tại T-M:
Tại T-M, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư Khách hàng của chúng tôi và tầm quan trọng của thông tin mà các bạn giao gửi cho chúng tôi. Chúng tôi tổng kết dưới đây các thông tin cơ bản các chính sách và thực tiễn trên trang web của tmpccc.com
Chúng tôi có thể thu thập thông tin:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn có thể xác định “thông tin cá nhân”, chẳng hạn như tên của bạn và địa chỉ email, khi bạn hoặc những người dùng khác cung cấp cho chúng tôi sử dụng website của chúng tôi, hoặc trong một số cách khác, hoặc từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, và từ các bên thứ ba. Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin trong các cách sau khi bạn ghé thăm website của chúng tôi:
Bản ghi máy chủ của chúng tôi tự động thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt của bạn và ngôn ngữ, ngày và thời gian mà bạn ghé thăm, giúp chúng tôi hiểu được người sử dụng dịch vụ xung quanh trang web của chúng tôi
Chúng tôi có thể chỉ định máy tính của bạn một hoặc nhiều cookies trong đó có thể thu thập thông tin để tạo điều kiện truy cập vào website của chúng tôi và để cá nhân hóa kinh doanh trực tuyến của bạn.
Chúng tôi có thể sử dụng công cụ Internet tiêu chuẩn như web này để thu thập thông tin của người sử dụng website của chúng tôi và cho phép chúng tôi quảng cáo dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi luôn luôn làm như vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ các điều luật về Bảo vệ trẻ em
Những người khác có thể thu thập thông tin:
Chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba hoặc các công ty quảng cáo hiển thị quảng cáo trên các trang web của chúng tôi.
Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho các công ty này
Các công ty này có thể sử dụng công cụ theo dõi chẳng hạn như cookies để thu thập thông tin về các máy tính được sử dụng để xem hoặc tương tác với quảng cáo của họ.
Một số công ty có thể là thành viên của Mạng quảng cáo sáng kiến www.networkadvertingsing.org và đều cung cấp cho người tiêu dùng khác năng lựa chọn không nhằm mục tiêu quảng cáo của tất cả các thành viên công ty
Nếu bạn đã đăng thông tin về bản thân hoặc những người khác hoặc giao tiếp với những người khác bằng cách sử dụng website của chúng tôi, xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể kiểm soát những người đọc bài đăng của bạn hay những gì họ làm với những thông tin của bạn cung cấp. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng thận trọng các thông tin cá nhân mà bạn gửi.
We also may collect other types of information in the following ways when you visit our website:
Chúng tôi sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập như thế nào ?:
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin để:
Đáp ứng yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ
Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có thể được quan tâm đối với bạn
Chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung mà bạn nhìn thấy trên website của chúng tôi
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng website của chúng tôi
Quản lý tài khoản tại tmpccc.com và sở thích của bạn
Phân tích và cải thiện việc sử dụng website, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
Xác định và bảo vệ chống lại các hành vi lừa dối các giao dịch và các misuses của website của chúng tôi
Thi hành điều khoản sử dụng của chúng tôi
Chúng tôi có thẻ chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập:
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những người khác trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn trước và cho bạn cơ hội để lựa chọn không sử dụng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với:
Nhà cung cấp dịch vụ chẳng hạn như: các địa điểm, quảng bá, hội thảo và những người tham gia, sản xuất hay đem đến cho bạn sự kiện
Nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như: thẻ tín dụng – xử lý thanh toán, thực hiện các dịch vụ của chúng tôi
Các bên thứ ba trong trường hợp giới hạn, chẳng hạn như yêu cầu tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa gian lận, và bảo vệ sự an toàn của người dùng của chúng tôi.
Chúng tôi có thể chia sẻ được tập hợp, không thông tin cá nhân trong bất kỳ tình huống ở trên và cũng có thể với các nhà quảng cáo và những người khác.
Sự lựa chọn của bạn:
Bạn có thể chọn:
Không thể cung cấp các thông tin cá nhân, mặc dù có thể có kết quả của bạn không có khả năng có được một số dịch vụ hoặc sử dụng một số tính năng của website của chúng tôi
Để ngừng nhận các email quảng cáo hay các bản tin từ chúng tôi bằng cách gửi email đến các địa chỉ liên hệ ở dưới cùng của chính sách này
Để xóa hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi các thiết lập trình duyệt của bạn, mặc dù nếu bạn làm như vậy, một số trong các tính năng hay dịch vụ trên website của chúng tôi có thể không hoạt động đúng
Để xem lại và cập nhật thông tin của bạn trên website của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản đó
1. An ninh
Chúng tôi có phương thức thích hợp, điện tử, và các biện pháp an ninh để giúp bảo vệ thông tin cá nhân từ sự truy cập trái phép, thay đổi hoặc tiết lộ
Để thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi:
Chúng tôi có thể thường xuyên cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi để phản ánh sự thay đổi trong các dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi có những thay đổi trong thu thập, sử dụng, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chung tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi cho bạn một email đến địa chỉ email bạn gần đến đây nhất mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (hoặc gửi thông báo về các thay đổi của trang web chúng tôi)
Your choices ( Read More ) Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật hoặc thông tin thực tiễn của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại / Fax hoặc email hoặc địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần T-M
Số 324a/10 Phan Đình Phùng - Phường 1 - Quận Phú Nhuận – Hồ Chí  Minh – Việt Nam
Điện thoại: +84-8 3845 2126   Fax: +84-8 3995 3027
Email: mail@tmpccc.com

2. Quyền riêng tư của bạn:
T-M tôn trọng sự riêng tư của những người sử dụng dịch vụ của T-M. Trong chính sách Bảo mật này, bạn là một thành viên của www.tmpccc.com hay dịch vụ của chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông qua các phương tiện thông tin, các thông tin chúng tôi thu thập, làm thế nào mà thông tin có thể được sử dụng, nó có thể được chia sẻ, và bạn có thể lựa chọn việc sử dụng và tiết lộ thông tin như vậy.
Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thật kỹ Chính sách Bảo mật này khi sử dụng website của chúng tôi hoặc các dịch vụ kinh doanh với chúng tôi. Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn đã chấp nhận các điều khoản trong chính sách bảo mật này.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng khảo phần cuối của chính sách bảo mật này để có thông tin về làm thế nào để liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi thu thập thông tin về bạn: Please note that Ticketmaster has revised its Privacy Policy, effective August 20, 2008.We encourage you to read this Privacy Policy carefully when using our website or services or transacting business with us.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ Email và các thông tin khác mà bạn không xác định, khi bạn cung cấp thông tin cá nhân thông qua website của chúng tôi, Những thông tin đó có thể được gửi đến các máy chủ nằm ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới.
Information we collect about you
Thông tin mà bạn cung cấp:
Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn nhập vào website của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi qua một số hình thức khác. Điều  này bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại. nếu bạn transact kinh doanh với chúng tôi, thông itn tài chính như các phương thức thanh toánh của bạn (số thẻ tín dụng hợp lệ, loại, ngày hết hạn hoặc các tài thông tin). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu các thông itn của bạn về giới tính, độ tuổi và các thông tin khác.
Thông tin từ các nguồn khác:
Theo định kỳ, chúng tôi cũng có thể có được thông tin cá nhân về bạn từ các dối tác kinh doanh của chúng tôi, hoặc từ các bên thứ ba. Ví dụ về các thông tin mà chúng tôi có thể nhận được bao gồm: phân phối và cập nhật thông tin địa chỉ. Mua lịch sử và bổ sung các thông tin khác
Tự động thu thập thông tin:
Chúng tôi tự động thu thập thông tin từ trình duyệt của bạn khi bạn ghé thăm website của chúng tôi. Thông tin này bao gồm các địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt của bạn và ngôn ngữ, thời gian truy cập, nội dung của bất kỳ phục hồi các tập tin cookie mà trước đó trình duyệt của bạn được chấp nhận từ chúng tôi và giới thiệu địa chỉ trang web.
Cookies:
Khi bạn ghé thăm website của chúng tôi, chúng tôi có thể chỉ định máy tính của bạn một hoặc nhiều cookies, tạo điều kiện để truy cập vào trang web của chúng tôi và để cá nhân hóa kinh nghiệm trực tuyến của bạn. Thông qua việc sử dụng một tập tin cookies, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các trang web mà bạn truy cập, các liên kết bạn bấm chuột, và bạn tiến hành tìm kiếm trên trang web của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt sẽ tự động chấp nhận cookies, nhưng bạn có thể thường được sửa đổi thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối cookie. Nếu bạn chọn để từ chối cookie, xin vui lòng lưu ý rằng bạn có thể không được đăng nhập hoặc sử dụng một số tính năng tương tác được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
Các công nghệ:
Chúng tôi có thể sử dụng Internet đạt tiêu chuẩn công nghệ, chẳng hạn như website này, và các công nghệ tương tự, để theo dõi việc sử dụng của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi gửi bài quảng cáo về web trong tin nhắn email hoặc tin xác định xem các tin nhắn đã được mở và kích hoạt. Những thông tin chúng tôi có được theo cách này cho phép chúng tôi để tùy chỉnh các dịch vụ chúngt ôi cung cấp cho khách truy cập website của chúng tôi để cung cấp dịch vụ nhằm để mục tiêu quảng cáo và các biện pháp tổng thể hiệu quả của quảng cáo trực tuyến, nội dung, chương trình hoặc các hoạt động khác.
Thu thập thông tin do bên thứ ba:
Chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được ủy quyền, các công ty quảng cáo và mạng lưới quảng cáo, để hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp các ứng dụng và các dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng các công nghệ theo dõi, chẳng hạn như các tập tin cookie, hoặc web này để thu thập các thông tin về người sử dụng xem hoặc tương tác với quảng cáo của họ hoặc sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của họ. Website của chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba. Thông tin này cho phép họ cung cấp dịch vụ được nhằm mục tiêu quảng cáo trực tuyến và cá nhân hóa những kinh nghiệm do hiệu quả của họ. Một số trong các quảng cáo của bên thứ ba có thể được các công ty quảng cáo mạng là thành việ của mạng quảng cáo sáng kiến, mà cung cấp địa điểm để lựa chọn không nhằm mục tiêu quảng cáo từ các công ty thành viên.
Làm thế nào chúng tôi sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập:
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn:
Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu
Quản lý tài khoản của bạn và cung cấp cho bạn với hỗ trợ khách hàng
Thực hiện các nghiên cứu và phân tích về việc sử dụng, hoặc quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi hoặc các sản phẩm dịch vụ hay nội dung được cung cấp bởi những người khác
Liên lạc với bạn qua email, bưu thư, điện thoại về sản phẩm hay dịch vụ mà có thể sẽ làm điểm đến cho bạn hoặc từ chúng tôi hoặc từ các bên thứ ba
Phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo phù hợp với lợi ích của bạn trên trang web của chúng tôi và các trang web khác.
Xác minh của bạn hội đủ điều kiện và cung ứng kết nối với các giải thưởng trong cuộc thi và rút thăm trúng thường
Thi hành điều khoản và điều kiện của chúng tôi
Quản lý kinh doanh của chúng tôi
Thực hiện các chức năng khác như mô tả cho bạn tại thời điểm của bộ sưu tập.
Thông tin tài chính: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tài chính hoặc phương thức thanh toán để xử lý thanh toán cho bất kỳ việc mua bán hàng được thực hiện trên website của chúng tôi, bạn đăng ký trong giảm giá, và các chương trình khác, trong đó bạn chọn để tham gia, để bảo vệ chống lại các hành vi lừa dối hoặc có thể xác định giao dịch, và khi cần thiết để quản lý việc kinh doanh của chúng tôi.
Đơn xin việc làm: Nếu thông tin cá nhân của bạn được nộp qua website của chúng tôi khi áp dụng cho một vị trí với công ty chúng tôi, những thông tin sẽ được sử dụng trong kết nối với chỉ duy nhất xem xét và hành động trên đơn xin việc của bạn. Chúng tôi có thể giữ thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian, nhưng chỉ cho mục đích xem xét đơn xin việc của bạn hiện tại hoặc tương lai cho các vị trí có sẵn
Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn như thế nào?
Chúng tôi muốn quý vị hiểu và khi chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin cá nhân hoặc các thông tin khác chúng tôi đã thu thập được về bạn hay các hoạt động của bạn trên website của chúng tôi hay trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin cá nhân: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những người khác trừ khi được chỉ định hoặc khi chúng tôi thông báo cho bạn và cho bạn có một cơ hội để lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với:
Ủy quyền nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Cá dịch vụ này có thể bao gồm cá đơn đặt hàng, các khoản thanh toán thẻ tín dụng, phân phối, cung cấp các dịch vụ khác hàng và hỗ trợ tiếp thị, hoạt động kinh doanh và bán hàng, hỗ trợ chức năng website của chúng tôi, các chương trình khuyến mãi, khảo sát và các tính năng khác được cung cấp thông qua website của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện chức năng của họ, nhưng không được phép để chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin đó cho các mục đích khác.
Cá đối tác kinh doanh: Khi bạn thực hiện mua hàng hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi được cung cấp thông qua website của chúng tôi hay dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp đối tác để cung cấp cho bạn những sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi.
Sự kiện nhà cung cấp dịch vụ: Khi bạn mua sản phẩm thông qua website của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp liên quan. Chia sẻ thông tin này với sự kiện nhà cung câp dịch vụ cho phép họ liên lạc với bạn bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc các thông tin liên lạc mà bạn đã cung cấp
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn:
Để đáp lại nhu cầu hợp tác một cơ quan thi hành pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ, quyền hợp pháp để thiết lập của chúng tôi, pháp lý để bảo vệ chống lại đơn xin bồi hoàn; hoặc được yêu cầu của pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể tăng hoặc từ bỏ bất cứ pháp lý phản đối hoặc phải có sẵn cho chúng tôi
Khi chúng tôi tin rằng tiết lộ là thích hợp trong kết nối với các nỗi lực để điều tra, ngăn chặn, hoặc có những hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hay các sai trái; để bảo vệ bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, người dùng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, hoặc những người khác; để tuân thủ các luật áp dụng hoặc hợp tác với pháp luật thưc thi pháp luật; hoặc để thi hành điều khoản và điều kiện hay các thỏa thuận hoặc chính sách trên website của chúng tôi.
Trong kết nối với một số công ty giao dịch, chẳng hạn như việc kinh doanh của chúng tôi, sáp nhập, củng cố, hoặc bán tài sản, hoặc trong các sự kiện không phá sản.
Bất kỳ bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của riêng mình có thể có chính sách bảo mật mô tả cách mà họ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Những chính sách sẽ được sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn sau khi chúng tôi đã chia sẻ nó với những bên thứ ba, như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thực tiễn bảo mật của họ, chúng tôi khuyến khích bạn hãy truy cập vào trang web của những người bên thứ ba. Các pháp nhân hay các máy chủ của mình hoặc có thể nằm bên trong hay bên ngoài Việt Nam
Tổng hợp và không phải là thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể chia sẻ được tập hợp và không phải là thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập dưới bất kỳ trường hợp ở trên. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ nó với bên thứ ba để phát triển và cung ứng được nhắm mục tiêu quảng cáo trên các trang web của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi có thể kết hợp không phải chúng tôi thu thập thông tin cá nhân với bổ sung không thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin hợp với các bên thứ ba, bao gồm tư vấn các nhà quảng cáo và các nhà đầu tư với mục đích tiến hành phân tích kinh doanh nói chung. Ví dụ: chúng tôi có thể nói cho các nhà quảng cáo của chúng tôi số lượng khách truy cập vào website của chúng tôi và các tính năng phố biết nhát hoặc dịch vụ truy cập. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân và có thể được sử dụng để phát triển các trang web nội dung và các dịch vụ mà chúng tôi hy vọng bạn và những người dùng khác, bạn sẽ thấy quan tâm và để nhằm mục tiêu nội dung và quảng cáo.
Trang web của bên thứ ba:
Có một số nơi trên website của chúng tôi, nơi bạn có thể bấm vào một liên kết để truy cập vào các trang web khác mà không hoạt động theo Chính sách Bảo mật này. Ví dụ: nếu bạn bấm vào một quảng cáo hay một kết quả tìm kiếm trên website của chúng tôi, bạn có thể được đưa tới một trang web mà chúng tôi không kiếm soát. Các bên thứ ba độc lập thu thập thông tin từ trang web. Chúng tôi khuyên bạn nên có sự tư vấn cho sự riêng tư của tất cả các tài liệu của trang web bên thứ ba mà bạn truy cập bằng cách bấm vào “riêng tư” liên kết thường nằm ở dưới cùng của trang web bạn đang truy cập.
Làm thế nào bạn có thể truy cập thông tin của bạn:
Nếu bạn có một tài khoản của chúng tôi, bạn có khả năng để xem xét và cập nhật thông tin cá nhân của bạn trực tuyến bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể xem lại và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi. Biết thêm thông tin về làm thế nào để liên hệ với chúng tôi.
Nếu bạn có một tài khoản của tôi, bạn cũng có thể chọn để đóng tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng Vctel. Sau khi bạn đóng tài khoản của bạn, bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc truy cập bất kỳ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể mở một tài khoản mới vào bất kỳ lúc nào. Nếu bạn đóng tài khoản của bạn, chúng tôi có thể vẫn còn giữ lại một số thông tin liên kết với tài khoản của bạn cho mục đích phân tích và lưu trữ hồ sơ, cũng như để ngăn chặn gian lận, thu thập bất kỳ khoản phí nợ, thi hành điều khoản và điều kiện của chúng tôi, chúng tôi có những hành động cần thiết để bảo vệ sự liên kết trên website của chúng tôi hay điều kiện của chúng tôi, chúng tôi có những hành động cần thiết để bảo vệ sự liên kết trên website của chúng tôi hay người dùng của chúng tôi, chúng tôi có những hành động khác nếu không được cho phép bởi luật pháp. Ngoài ra, nếu một số thông itn đã được cung cấp cho các bên thứ ba như được mô tả trong chính sách bảo mật này, duy trì các thông tin này sẽ tùy thuộc vào các bên thứ ba
Sự lựa chọn của bạn về việc tập hợp và sử dụng thông tin của bạn
Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi số thông tin, nhưng có thể có kết quả là bạn không thể được sử dụng một số tính năng của website của chúng tôi, vì như vậy, có thể yêu cầu thông tin để bạn có thể đăng ký như là một thành viên, mua hàng hay dịch vụ. Tham gia vào một cuộc thi, xúc tiến, khảo sát, hoặc rút thăm trúng thưởng; đặt một câu hỏi hoặc bắt đầu các giao dịch trên website của chúng tôi.
Bất cứ lúc nào bạn có thể chọn đề không còn nhận được các email thương mại hay khuyến mãi từ chúng tôi bằng cách xem các hướng dẫn sau đâu để quản lý email của bạn cảnh báo. Bạn có thể thay đổi sự lựa chọn của bạn bất cứ lúc nào trong tài khoản. Bạn cũng sẽ có dịp, trong bất kỳ thương mại email mà chúng tôi gửi đến cho bạn, để lựa chọn không nhận được tin nhắn như vậy trong tương lai. Nó có thể mất đến 10 ngày để xử lý cho chúng tôi một lựa chọn ra yêu cầu. Chúng tôi có thể gởi cho bạn các email thông tin liên lạc chẳng hạn như dịch vụ thông báo, hành chính, và các cuộc điều tra, mà không cần cung cấp cho bạn cơ hội để lựa chọn không nhận các thông tin này. Xin lưu ý rằng thay đổi thông tin của bạn trong tài khoản, hoặc nếu không chọn ra khỏi nhận được khuyến mại liên lạc qua email sẽ chỉ ảnh hưởng đến hoạt động trong tương lai hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi. Nếu chúng tôi đã cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trước khi bạn đã thay đổi sở thích của bạn hay cập nhật thông tin của bạn, bạn có thể phải thay đổi sở thích của bạn trực tiếp với các bên thứ ba.
Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:
Chúng tôi có các biện pháp an ninh thích hợp (bao gồm cả vật chất, điện tử và các biện pháp) để giúp bảo vệ an toàn cá nhân của bạn từ sự truy cập trái phép thông tin và tiết lộ. Ví dụ: chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền để truy cập thông tin cá nhân, và họ có thể làm như vậy chỉ có chức năng cho phép kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng khả năng mật mã trong việc truyền tài thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn giữa các hệ thống của bạn, và chúng tôi sử dụng bức tường lửa để giúp ngăn chặn trái phép người từ khi được truy cập thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy tự tin bằng cách sử dụng website của chúng tôi để transact kinh doanh. Tuy nhiên, không có hệ thống có thể được hoàn toàn an toàn. Vì vậy, mặc dù chúng tôi thực hiện các bước để an toàn thông tin của bạn, chúng tôi không hứa, và bạn không nên mong đợi, rằng thông tin cá nhân của bạn, tìm kiếm, hoặc các thông tin liên lạc sẽ luôn vẫn an toàn. Người dùng cũng nên chăm sóc với họ xử lý như thế nào và tiết lộ thông tin cá nhân của họ và nên tránh gửi thông tin cá nhân insecure thông qua email. Hãy tham khảo để liên bang của Hội đồng Thương mại tại trang web http://www.ftc.gov/bcp/muenus/consumer/data.shtm cho các thông tin về việc làm thế nào để bảo vệ mình chống lại việc đánh cắp nhận dạng.

Blog, tin, đánh giá và phòng trò chuyện:

Chúng tôi có thể cung cấp cho các khu vực trên trang web của chúng tôi, nơi bạn có thể đăng thông tin về bản thân và những người khác và giao tiếp với những người khác, cũng như các bài viết đánh giá hoặc tải lên nội dung (ví dụ như hình ảnh, video, file ân thanh…). Những bài viết của chúng tôi đang quản lý theo điều khoản sử dụng. Ngoài ra, các bài đăng có thể xuất hiện trên các trang web hoặc khi tìm kiếm được thực hiện trên các sản phẩm của bạn. Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân xem công khai trên các trang web, các thông tin này sẽ được công bố công khai có sẵn và có thể được thu thập và được sử dụng bởi những người khác. Ví dụ, nếu bạn đăng địa chỉ email của bạn, bạn có thể nhận được tin nhắn không mong muốn. Chúng tôi không thể kiểm soát những người đọc gửi bài của bạn hay những gì người dùng khác có thể làm với các thông tin mà bạn đã đăng bài tự nguyện, do đó chúng tôi khuyến khích bạn xem xét và thận trọng đối với các thông tin cá nhân của bạn.

Đời tư của trẻ em

Website của chúng tôi là một trang web đối tượng nói chung, và chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi

Ghé thăm trang web của chúng tôi từ bên ngoài Việt Nam

Chính sách bảo mật này là nhằm cho bộ sưu tập của các thông tin trên website của chúng tôi từ cư dân của Việt Nam. Nếu bạn đang ghé thăm website của chúng tôi từ bên ngoài Việt Nam, xin vui lòng lưu ý rằng thông tin của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ, và xử lý ở Hoa Kỳ, nơi máy chủ của chúng tôi đang có vị trí trung tâm và cơ sở dữ liệu của chúng tôi là vận hành. Các bảo vệ dữ liệu và các văn bản pháp luật của Việt Nam và các quốc gia khác có thể không được như toàn diện như trong những quốc gia của bạn. Xin vui lòng được đảm bảo rằng chúng tôi tìm cách đi hợp lý để đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu rằng thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho chúng tôi những tiện nghi và các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ với nó như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật hoặc thông tin thực tiễn của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại / Fax hoặc email hoặc địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần T-M
Số 324a/10 Phan Đình Phùng - Phường 1 - Quận Phú Nhuận – Hồ Chí  Minh – Việt Nam
Điện thoại: +84-8 3845 2126   Fax: +84-8 3995 3027
Email: mail@tmpccc.com