Skins

Thủ tục cấp các loại giấy về Phòng cháy chữa cháy

Cập nhật : 10/04/2011 19:17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy và Chữa cháy

Tác giả T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com) lượt xem 2497 lượt down 81
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy và Chữa cháy
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy và Chữa cháy
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC (Theo mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)

(Theo mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)

             1.Đối tượng thuộc diện phải được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cấp Giấychứng nhận huấn luyện quy định tại Khoản 1 Mục XVII Thông tư số 04/2004/TT-BCA:

             a/ Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

             b/ Cán bộ, đội viên dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành;

             c/ Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ;

             d/Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiệngiao thông cơ giới có phụ cấp trách nhiệm, người điều khiển phươngtiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới cótừ 30 chổ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyêndùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

             đ/ Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

             e/ Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

             2. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PC&CC được quy định tại Khoản 3, Mục XVII Thông tư số 04/2004/TT-BCA:

             - Thời gian huấn luyện nghiệp vụ PC&CC lần đầu:

             + Từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d.

             + Từ 16 đến 32 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm đ và e.

             - Thời gian huấn luyện bổ sung hàng năm về nghiệp vụ PC&CC cho các đối tượng trên tối thiểu là 16 giờ.

             3. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị huấn luyện của cơ sở.

- Kế hoạch huấn luyện do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký.

- Danh sách đối tượng huấn luyện do ngươi đứng đầu cơ quan, tổ chức ký.

- Kết quả kiểm tra sau khi huấn luyện phải đạt yêu cầu trở lên do cơ quan huấn luyện cung cấp.

*Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cấp theo mẫu PC18 Phụ lục1 - Thông tư 04 và có giá trị vô thời hạn trong phạm vi cả nước.

4. Thẩm quyền cấp:

a/Các đối tượng quy định tại khoản 1 mục XVII, sau khi hoàn thành chươngtrình huấn luyện nghiệp vụ PCCC và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu trởlên thì được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo mẫuPC 18 Phụ lục 1 Thông tư 04/2004/TT-BCA;

b/Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC do Cục Trưởng Cục Cảnh sátPCCC hoặc Giám Đốc Sở Cảnh Sát PC&CC TP.HCM cấp. Phôi “Giấy chứngnhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC” do Cục Cảnh sát PCCC tổ chức in vàphát hành.

(Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh)

Tải về

Từ site PCCC , Giải pháp thông minh , M&E :
(Dung lượng: 122.92 KB)

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 15/07/2011 09:55
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    81
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận