Skins

Tiêu chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy

Cập nhật : 10/04/2011 07:21

TCVN 3254 - 1989

Tác giả T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com) lượt xem 3595 lượt down 169
TCVN 3254 - 1989
TCVN 3254 - 1989
An toàn cháy - Yêu cầu chung (Fire safety - General requirements)

An toàn cháy - Yêu cầu chung
Fire safety - General requirements
Tiêu chuẩn nμy thay thế TCVN 3254 : 1979
Tiêu chuẩn nμy áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng vμ sinh hoạt thuộc
tất cả các ngμnh kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho
các công trình đó.
Định nghĩa các thuật ngữ đã sử dụng trong tiêu chuẩn này được giới thiệu ở phụ lục 1.

Tải file xem chi tiết
 

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 16/04/2011 02:11
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    169
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận