Skins

Tiêu chuẩn chống sét cho công trình

Cập nhật : 17/05/2011 23:48

TCN68-167:1997

Tác giả T-M Co., Ltd (tmpccc@yahoo.com) lượt xem 2947 lượt down 176
TCN68-167:1997
TCN68-167:1997
Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét đường dây tải điện, yêu cầu kỹ thuật TCCSVN Thiết bị chống quá áp quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện yêu cầu kỹ thuật do bộ bưu chính viễn thông ban hành
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M Co., Ltd (tmpccc@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 17/05/2011 23:48
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    176
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận