Skins

Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu cấp thoát nước ctrình dân dụng

Cập nhật : 17/06/2011 09:06

TCXD-3989-1985

Tác giả T-M J.S.C (tmvietnam@yahoo.com) lượt xem 3175 lượt down 530
TCXD-3989-1985
TCXD-3989-1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước
– Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công
System of documents for building design water supply and drainage – External
networks – Working drawings 1. Phạm vi áp dụng.
1.1 Tiêu chuẩn này quy định thành phần và nguyên tắc lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng
lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài.
1.2 Khi lập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước và thoát nước bên ngoài, ngoài
việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những
quy định trong các tiêu chuẩn thuộc “ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng””

Tải file xem chi tiết

Tải về

Từ site PCCC , Giải pháp thông minh , M&E :
(Dung lượng: 694.31 KB)

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M J.S.C (tmvietnam@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 21/10/2012 19:47
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    530
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận