Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 7
...chương trình Portable các bạn có thể sử dụng từ bất cứ máy tính nào có cài đặt Windows Để hiển thị các tùy chọn tương ứng của chương trình gõ sdelete và nhấn Enter /photos/image/092011/03/deletefile--06.jpg...
Thay vì sử dụng các thẻ (tab) để quản lý nhiều cửa sổ làm việc như trên một số ứng dụng thì MS Excel lại hỗ trợ tích hợp các Sheet (bảng tính) cũng dưới dạng thẻ để giúp bạn dễ dàng quản lý... ...
...cụ như Save Undo và Repeat tuy nhiên bạn có thể kích mũi tên Customize Quick Access Toolbar ở cuối dòng để hiển thị thêm nhiều lựa chọn khác Để bổ sung thêm một công cụ nào đó vào toolbar kích vào...