Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
...  g)        Bốtrí cán bộ, công nhân hoặc người làm các công việc có liên quan tớiVLNCN không có trình độ tương xứng với chức trách đảm nhiệm; h)         Vận chuyển VLNCN trên các phương tiện không được cơ quan có...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...tô viền sẽ xuất hiện Các chuyên gia phát triển gợi yacute chọn lược đồ màu đen sẽ giúp bạn có được độ tương phản cao dễ đọc Lưu yacute rằng bất cứ thay đổi nào bạn điều chỉnh đối với lược đồ màu cũng đều aacute;p có hiệu lực cho...
Tuy độ sáng và độ tương phản là những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật xử lý ảnh, nhưng để sử dụng những công cụ này thuần thục và đạt hiệu quả mong muốn lại không hẳn là chuyện đơn giản. Bài...