Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...vệ, thiết bị này hiển thị tình trạng hoạt động của hệ thống Sprinkler thông qua tín hiệu báo về của các công tắc báo dòng chảy, van báo động. Các loại van được lắp đặt tại công trình đều sử dụng loại chịu áp lực >10kg/cm2. Các ống dẫn chính, ống nhánh và toàn bộ phụ kiện của đường ống đều sử dụng...