Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Giải pháp": 1
...giảm nhanh, cặp lưỡng kim pin nhiệtđiện ngay lập tức đóng van gas lại không cho gas phun ra ngoài.     Trườnghợp bếp không có loại Rơ le an toàn này khi lửa tắt gas tiếp tục phunra ngoài hỗn hợp với ôxy không khí  tạo thành môi trường nguy hiểm cháynổ. Thời gian phun...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...giám sát khi đi về nhà, hoặc ra lịnh cho nó giám sát từng khu vực nào đó trong nhà mà thôi, hoặc để tắt chuông/còi sau khi báo động,... Có thể có loại vô tuyến hoặc hữu tuyến. *Công tắc từ: Lắp đặt ở cửa ra vào, cửa sổ, cửa tủ,... Nếu mở cửa bất hợp lệ, còi sẽ báo động. Có loại công tắc từ...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...giám sát khi đi về nhà, hoặc ra lịnh cho nó giám sát từng khu vực nào đó trong nhà mà thôi, hoặc để tắt chuông/còi sau khi báo động,... Có thể có loại vô tuyến hoặc hữu tuyến. *Công tắc từ: http://tmpccc.com/uploads/Products/2-MagContact.gif Lắp đặt ở cửa ra vào, cửa sổ, cửa tủ,... Nếu mở cửa...