Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...cố định sẵn ví dụ khi truy cập vào 1 trang web bất kỳ thì sẽ sử dụng cổng có giá trị 80 những phần mềm trên máy tính nhận được tín hiệu biết rằng cổng 80 đó được dùng để phục vụ tín hiệu qua giao thức http do vậy hệ thống sẽ tiến hành lắng nghe và phản hồi những tín hiệu tương ứng Trong trường hợp...