Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...UNetbootin Bạn hãy bấm vào tùy chọn Diskimage rồi bầm vào nút hellip và chỉ đường dẫn đến tập tin ISO của Android x86 vừa được tải xuống Tiếp theo bạn hãy chọn đúng tên của ổ USB dùng để cài đặt rồi bấm OK để thực hiện...