Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...thông tin của người dân tại hiện trường để triển khai công tác lặn tìm vị trí chìm của tàu Trời càng về khuya cái lạnh của nước sông như thắm vào da thịt chúng tôi dòng sông không hiền hòa như chúng tôi nghĩ gai nhọn rong và những thân cây có nhánh sắc nhọn trôi lơ lững làm chúng tôi rát khắp...
...thông tin của người dân tại hiện trường để triển khai công tác lặn tìm vị trí chìm của tàu Trời càng về khuya cái lạnh của nước sông như thắm vào da thịt chúng tôi dòng sông không hiền hòa như chúng tôi nghĩ gai nhọn rong và những thân cây có nhánh sắc nhọn trôi lơ lững làm chúng tôi rát khắp...