Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...không khí của dự án. Miệng gió được döïa trên các phụ kiện tiêu chuẩn phổ biến tại Việt nam. Đảm bảo các yêu cầu về độ ồn. Phạm vi áp dụng: Ống gió máy lạnh, Thông gió tầng hầm, Thông gió toilet, Thông gió nhà xưởng,... I. TỔNG QUÁT: 1.1 Mô tả: Phạm vi công việc hệ thống ống gió bao gồm tất cả...