Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Giới thiệu": 1
- Đảm bảo cung cấp dịch vụ, sản phẩm có chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng - Duy trì tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ. - Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng và duy trì mối...
Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 21
...PHỤ LỤC 1            PHỤ LỤC 2 (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001) Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dânđối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏecon người, bảo vệ tài...
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153:1996. Tất cả các bình đều phải đ­ợc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng và điều tra khi xảy ra sự cố theo đúng...
...giải thể; sáp nhập khôngkinh doanh ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này thìgiấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hết hiệu lực. Trongtrường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 2Nghị định này thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc thay người đứng đầu...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 9
...sản và không được trùng nhau.Mỗi Email chỉ được bình chọn một lần sau khi bình chọn trên trang Web bạn phải mở email và click vào link xác nhận bình chọn thì bình chọn mới có hiệu lực.Có ý kiến cho rằng mỗi IP chỉ được bình chọn 1 lần nhưng không thấy thông báo chính thức nào từ trang Web nói vậy
...có thể cài đặt thêm các ứng dụng khác cho Android Tuy nhiên các ứng dụng này chỉ có hiệu lực trong phiên làm việc hiện tại Nếu bạn khởi động lại máy tính bạn sẽ chỉ có thể sử dụng được các ứng dụng...
...được độ tương phản cao dễ đọc Lưu yacute rằng bất cứ thay đổi nào bạn điều chỉnh đối với lược đồ màu cũng đều aacute;p có hiệu lực cho các ứng dụng khác của bộ Office 2010 vì vậy không ngạc nhiên khi cửa sổ Outlook của bạn lại khác sau...