Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 4
...rằng có 3 máy tính với địa chỉ khác nhau tất cả đều kết nối tới 1 thiết bị thu phát qua đó mỗi máy tính đều có thể kết nối với nhau dễ dàng còn khi truy cập Internet thì tất cả đều phải đi qua router Về bản chất thiết bị thu phát này có 1 địa chỉ IP liên quan đến hệ thống mạng của bạn bên cạnh đó...
...3 Điền username và password để truy cập vào router Theo mặc định username là admin và password là 1234 Sau khi truy cập vào router bạn sẽ quan sát thấy menu sau http://nhatnghe.com/tailieu/hieu/images/modem/18.jpgBước 4 Click chuột vào NAT giữa màn hình bạn sẽ...
Phím tắt là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian khi truy cập các ứng dụng, tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng nhớ hết được chúng. Quản Trị Mạng ndash Phím tắt là một cách tuyệt...