Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 5
...đốt hoá lỏng.     15. Kho, cảng xuất nhập, bảo quản vật liệu nổ, xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.     16. Kho hàng hoá, vật tư khác có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.     17. Nhà, công trình thuộc cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp...
...tổ chức ký cam kết về công tác PCCC với các hộ kinh doanh và ban hành cácbản hướng dẫn, nội dung PCCC cho các quầy, sạp và các gian hàng, kho hàng hóa …có tại cơ sở.             4.1.2.Bố trí sắp xếp các hộ kinh doanh theo mặt hàng, nhóm...
...chính viễn thông cấp tỉnh trở lên. 12. Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển với quy mô khu vực và quốc gia thuộc mọi lĩnh vực. 13.Kho hàng hoá, vật tư cháy được hoặc hàng hoá vật tư không cháy đựngtrong các bao bì cháy được có khối tích từ  5.000 m3 trở lên; bãi hànghoá, vật tư...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...là các bệnh viện tỉnh bộ ngành cơ sở y tế khám chữa bệnh có từ 50 giường trở lên rạp hát rạp chiếu phim nhà văn hóa có từ 200 chỗ ngồi trở lên kho hàng hóa có khối tích từ 5.000m3 trở lên Đơn vị mua bảo hiểm cháy nổ có quyền lợi và nghĩa vụ gì thưa ông Việc mua bảo hiểm cháy nổ giúp doanh nghiệp...
...này đã vi phạm an toàn PCCC như hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống điện động lực không thiết kế lắp đặt riêng biệt bảng điện còn đặt trong kho hàng đường dây dẫn điện chưa luồn trong ống bảo vệ không bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo định kỳ bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa...
...này đã vi phạm an toàn PCCC như hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống điện động lực không thiết kế lắp đặt riêng biệt bảng điện còn đặt trong kho hàng đường dây dẫn điện chưa luồn trong ống bảo vệ không bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo định kỳ bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa...