Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 4
...sẻ dữ liệu một cách ổn định và chặt chẽ hơn Tóm lại sử dụng BitTorrent thay vì phải download trực tiếp toàn bộ một file nào đó từ server bạn sẽ lấy về từng phần của file thông qua các peer trong mạng đồng thời chia sẻ những phần mà...
...tài liệu 6 Thiết lập các thư mục mặc định Bạn có cảm thấy mệt mỏi khi phải điều hướng qua một loạt các thư mục để lưu một file mới nào đó Trong Word 2010 bạn có thể dễ dàng cấu hình đặt các file vào nơi nào đó...
...sổ để soạn một thư mới phần Attachments thường được tích hợp trong phần header của messages bên dưới hộp Subject Nếu bạn kéo một file nào đó từ Finder vào bất cứ chỗ nào đó trong vùng header file đó sẽ được add vào như với tư...