Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 2
...một thiết bị kích hoạt báo động khi hệ thống khởi động vận hành chữa cháy. Thường thì hệ thống được kích hoạt bằng nhiệt phát ra từ đám cháy, và nó phun nước ra phủ trên khu vực có cháy. Có nhiều loại hệ thống sprinkler: Wet Pipe System Hệ Thống Có Nước. Là hệ thống sprinkler có các đầu...
...một thiết bị kích hoạt báo động khi hệ thống khởi động vận hành chữa cháy. Thường thì hệ thống được kích hoạt bằng nhiệt phát ra từ đám cháy, và nó phun nước ra phủ trên khu vực có cháy. Có nhiều loại hệ thống sprinkler:Wet Pipe System (Hệ Thống Có Nước). Là hệ thống sprinkler có các đầu...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 4
Hệ thống chữa cháy FM200/HFC227ea miniPackage được thiết kế để bảo vệ một không gian hẹp dưới 1500 m3 Nó phun ra một chất khí chữa cháy sạch có tên là FM200 Tyco Kidde hoặc HFC227ea Nittan Chất khí này không những có tác dụng chữa cháy hiệu quả mà nó còn cân bằng được lượng khí O2 cần thiết để cho...
...một thiết bị kích hoạt báo động khi hệ thống khởi động vận hành chữa cháy. Thường thì hệ thống được kích hoạt bằng nhiệt phát ra từ đám cháy, và nó phun nước ra phủ trên khu vực có cháy. Có nhiều loại hệ thống sprinkler: Wet Pipe System Hệ Thống Có Nước. Là hệ thống sprinkler có các đầu...
...có một thiết bị kích hoạt báo động khi hệ thống khởi động vận hành chữa cháy Thường thì hệ thống được kích hoạt bằng nhiệt phát ra từ đám cháy và nó phun nước ra phủ trên khu vực có cháy Hệ thống ướt Wet System Hệ thống Sprinkler ướt là hệ thống có các đầu phun sprinkler tự động được gắn vào hệ...