Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 33
...từ ngày 13/05 đến 15/05/ 2011. CÔNG TY TNHH T-M CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc Số TB oOo Tp.HCM ngày 12 tháng 5 năm 2011 V/v:Công ty tổ chức cho cán bộ CNV đi nghỉ mát ngày 13 đến 15/5/2011 Căn cứ theo quy định số 29-04/QĐ của Ban Giám Đốc Công ty TNHH T-M được ký...
...Công ty Cổ Phần T-M xin thông báo về việc tăng vốn điều lệ như sau Vốn điều lệ cũ 22.000.000.000 Hai mươi hai tỷ đồng Vốn điều lệ mới 39.000.000.000 Ba mươi chín tỷ đồng Tp Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 09 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN T-M http://tmpccc.com/uploads/CONG_VAN_THAY_DOI_TEN_CTY.pdf Tải nội dung
Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 05 tháng 7 năm 2011, trong lúc đang chơi thể thao tại sân trong khuôn viên đơn vị đồng chí Trung sỹ Lê Vũ Năm và đồng chí Trung sỹ Đặng Sơn Hải nghe tiếng tri hô “Cướp” của người đi đường; vội chạy ra đường thì phát hiện hai tên cướp vừa giật...