Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...trình vào hoạt động mà chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định Đoàn kiểm tra kết luận công tác PCCC tại Công ty TNHH TM ndash DV Đại Quang Minh chưa tốt nguy cơ cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào Ban Giám đốc Công ty cần đề cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý...
...trình vào hoạt động mà chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định Đoàn kiểm tra kết luận công tác PCCC tại Công ty TNHH TM ndash DV Đại Quang Minh chưa tốt nguy cơ cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào Ban Giám đốc Công ty cần đề cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý...