Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân Bà Trần Thị Kim Thoa mẹ Liệt sỹ Phạm Trường Huy nói Tôi cảm thấy buồn vì đã mất một người con nhưng nghĩ lại đó cũng là một niềm hãnh diện cho gia đình /uploads/news/source Trao bằng tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Phạm Trường Huy Sự hy sinh của...
...bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân Bà Trần Thị Kim Thoa mẹ Liệt sỹ Phạm Trường Huy nói Tôi cảm thấy buồn vì đã mất một người con nhưng nghĩ lại đó cũng là một niềm hãnh diện cho gia đình /uploads/news/source Trao bằng tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Phạm Trường Huy Sự hy sinh của...
...bảo đảm an toàn tuyệt đối nhưng nếu việc thiết kế hệ thống PCCC của tòa nhà tự ứng cứu được thì đã khỏi phải nhờ đến lực lượng PCCC. Hãy thử nghĩ lại xem có bao nhiêu vụ cháy lớn mà hệ thống PCCC của tòa nhà tự ứng cứu hay tất cả đều “tịt ngòi” hết? Có thể thấy trong vụ cháy trung tâm thương...