Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...đời phải tự lựa chọn cho mình một tương lai đã thực sự làm tôi bối rối Bố đã khuyên tôi ldquo nếu con thực sự không sợ khó khăn gian khổ thì hãy nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng PC&CC TP.HCM đó là nơi rèn cho ta nên người không đâu tốt bằng và cũng là một nghề rất ổn định Dù thu nhập...
...đời phải tự lựa chọn cho mình một tương lai đã thực sự làm tôi bối rối Bố đã khuyên tôi ldquo nếu con thực sự không sợ khó khăn gian khổ thì hãy nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng PC&CC TP.HCM đó là nơi rèn cho ta nên người không đâu tốt bằng và cũng là một nghề rất ổn định Dù thu nhập...