Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...xưởng sản xuất.Công Ty TNHH Koda Việt Nam có tổng diện tích mặt bằng khoảng 3300m2 trong đó nhà xưởng tầng trệt có diện tích 2175m2 và nhà xưởng phần gác gỗ có diện tích 2175m2 Qua kiểm tra thực tế về điều kiện an toàn PCCC công ty đã vi phạm an toàn PCCC như Công ty tự ý xây dựng công trình phụ...
...xưởng sản xuất.Công Ty TNHH Koda Việt Nam có tổng diện tích mặt bằng khoảng 3300m2 trong đó nhà xưởng tầng trệt có diện tích 2175m2 và nhà xưởng phần gác gỗ có diện tích 2175m2 Qua kiểm tra thực tế về điều kiện an toàn PCCC công ty đã vi phạm an toàn PCCC như Công ty tự ý xây dựng công trình phụ...