Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...số thao tác cơ bản để tạo hiệu ứng phóng to với bất kỳ bức ảnh nào Cụ thể tại đây chúng ta sẽ sử dụng bộ lọc Radial Blur của Photoshop và một số thủ thuật với Layer Mask và Gradient Tool Ảnh mẫu được sử dụng trong bài thử nghiệm của...