Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...Để chế ngự nó, chúng ta được khuyến cáo dùng loại thiết bị chống sét lan truyền. Sau đây là một vài thiết bị chống sét lan truyền tiêu biểu: Surge Protector DS105E (CITEL): DS105E có cơ cấu ngắt nhiệt ở 3 mức, bảo vệ cho mạng điện áp thấp, đặc biệt cho những khu vực nguy hiểm do sét lan truyền...
Kết quả tìm kiếm trên "Video": 1
Nguyên lý cơ bản của hệ thống chống sét trực tiếp