Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
...khí nén và đườngống dẫn nước sinh hoạt phải đáp ứng yêu cầu ghi ở điểm 1-10.             9.20.Phải có thu lôi chống sét và đèn tín hiệu cho đài nước.     CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI VÀ CÔNG TRÌNH - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (Trích)
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...một luồng ion về phía đám mây, làm tăng thêm khả năng phóng điện có thể xảy ra trong đám mây. http://tmpccc.com/uploads/Products/VN-ChS1.gif Thu lôi chống sét INGESCO PDC, sản xuất từ năm 1984 Thu lôi INGESCO bảo đảm khả năng phóng điện nhiều lần, bền, mà không tốn kém chi phí bảo quản bao nhiêu....
Kết quả tìm kiếm trên "Video": 1
Nguyên lý cơ bản của hệ thống chống sét trực tiếp