Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...Phòng Cháy và Chữa cháy&rdquo 10 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy Trải qua 3 đêm thi 12,13,14 09 2011 có 22 bài thơ 04 bài hát và 10 tiểu phẩm tuyên truyền về PCCC Kết thúc Hội thi Ban giám khảo thảo luận và thống nhất trao giải cho các thể loại thơ nhạc và tiểu phẩm có nội dung đạt...