Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
Anh Chị xem cách đăng nhập tài khoản tạo tài khoản và upload file cho Khách hàngPHẦN I: Tạo tài khoản file cho khách hàng.Bước 1: Đăng nhập tài khoản admin http://tmpccc.com/admin http://tmpccc.com/admin /uploads/news/2013_05/1_1.jpgBước 2: Sau khi đăng nhập thành công admin chọn vào menu files /...