Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
BỘ CÔNG NGHIỆP   Số: 02/2005/TT-BCN Dựthảo lần2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           Hà Nội, ngày 29  tháng 3  năm 2005   THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 8
Chính phủ Anh dự kiến mở rộng kế hoạch lắp đặt loại camera giám sát có gắn loa bên trong, cho phép người vận hành được trách cứ những người có hành vi xấu ngoài đường phố.Bằng cách này các nhân viên địa phương làm việc tại một trung tâm theo dõi có thể quan sát hình ảnh người dân được ghi hình từ...
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ân Nguyên, Đơn vị Tư Vấn Thiết kế: Công ty Đầu tư Xây dựng Quốc tế (ICIC), Đơn vị thi công PCCC: Công ty Cổ phần T-M Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ân Nguyên Đơn vị Tư Vấn Thiết kế: Công ty Đầu tư Xây dựng Quốc tế (ICIC) Đơn vị Xây dựng: Đơn...
...còn có nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn cứu người trong tất cả mọi trường hợp Ngoài ra chúng tôi còn có nhiệm vụ phục vụ cho công tác điều tra khám phá các vụ án khi có yêu cầu Số máy điện thoại 114 gần như ai cũng biết để cần gọi khi có sự cố cháy xảy ra Số máy này còn là một địa chỉ mà mọi người đã thân...