Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 51
...PHỤ LỤC 2 (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001) Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dânđối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏecon người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môitrường, bảo...
...  2.1. Nguyên nhân gây ra các đám cháy              2.2. Yêu cầu đối với hệ thống phòng và chống cháy, nổ              2.3. Các biện pháp cụ thể phòng ngừa...
...của chủ đầu tư; trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản uỷ quyền kèm theo;.     2- Đối với từng loại hồ sơ:     a) Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm: Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa...
...lỏng; d) các cửa hàng bán khí đốt hóa lỏng nạp chai; e) các phương tiện vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng. 1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với: a) các điểm giao nhận và cung cấp khí đốt hóa lỏng cho ô tô chạybằng khí đốt hóa lỏng; b) các thiết bị sử dụng khí đốt hóa lỏng nạp chai làm...
...cho phép và phảicó các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu để đảm bảo an toàn. 4.3. Các sản phẩm kinh doanh tại cửa hàng phải đảm bảo các yêu cầusau: a) Đối với khí đốt hóa lỏng: - Hàm lượng pentan (C5H12) nhỏ hơn 2,5%; - Lưu huỳnh nhỏ hơn 300ppm; - Không có nước. b) Đối với chai chứa khí đốt hóalỏng:...
1. Đối tượng cấp: Phương tiện vận chuyển chất  hàng nguy hiểm cháy, nổ được qui định tại Phụ lục 2, Thông tư số 04; 2. Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị của chủ cơ sở theo mẫu PC8 Phụ lục 1 Thông tư số 04/2004/TT-BCA. -Bản sao “Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểmvề cháy, nổ”...
...ngày 04/4/2003 củaChính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy vàchữa cháy về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phươngtiện giao thông cơ giới có quy định: ”Phương tiện giao thông cơ giới cóyêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm...
...cụm công trình, bố trí các khu đất, cáclô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tôí thiểu tác hại của nhiệt,khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư vàcông trình xung quanh; -Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảođảm cho phương tiện chữa...
...nội quy PCCC. 3.2. Phương án PCCC cấpcơ sở do doanh nghiệp soạn thảo trước khi ban hành phải thông qua cơ quan PCCCđịa phương.   4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH 4.1. Trên toàn khu vựcđất đai thuộc địa điểm của doanh nghiệp phải được giữ gìn phong quang, sạchđẹp. Đường đi lại, lối ra vàogiữa...
...chữa cháy lấy theo TCVN2622-1978.             1.2.Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng cần phải:             - Xétvấn đề bảo vệ và sử dụng tổng hợp các nguồn nước, phối hợp...
1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau