Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Giải pháp": 9
...đảm tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 4.Có phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm số lượng và chất lượngtheo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữacháy; có giải pháp chống cháy lan; có hệ thống giao thông, nguồn nướcphục vụ chữa cháy theo quy định; có...
Theo Khỏan 6 Điều 20 của Nghị Định số 35/2003/ NĐ- CP quy định a)Bộ trưởng Bộ Công an hoặc người được ủy quyền được quyền quyết định tạmđình chỉ hoạt động của bộ phận, toàn bộ cơ sở, phương tiện giao thôngcơ giới, hộ gia đình, hoạt động của cá nhân trong phạm vi cả nước;trường hợp đặc biệt thì báo...
...phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 3.Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phươngtiện chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động của hộ gia đình và bảođảm về số lượng, chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Công an.
Theo chúng tôi bạn nên mời công an PCCC địa phương đến dể hướng dẩn cụ thể các khu vực cần đặt các biển báo, ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu tập huấn PCCC cho đơn vị và các nhân viên xử lý các tình huống cháy.
...cao, phổ biến kiến thức PCCC cho từng người dân, hộ gia đình thìcán bộ kiểm tra hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy phải được kết hợpvới công an phường hay cảnh sát khu vực quản lý trực tiếp của các cánhân hay hộ gia đình trên địa bàn quản lý của mình. Vì vậy để đảm bảotình hình an ninh...
...gọi to; dùng khăn, áo sáng màu ra hiệu cho người cứu biết.   Hãy ra hiệu cho mọi người biết 15- Điện thoại 114 và 115, 113 hay công an phường, người thân... để thông báo vị trí bạn đang bị kẹt.   Alô 114, alô 113, alô 115, người thân 16- Trong khi chờ lực lượng PCCC...
...quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền và phải đượckiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Côngan. d) Bộ Công an quy định định mức, tiêu chuẩn trang bị phương tiệnphòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2Điều 50 của Luật Phòng...
...04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 04/2004/TT-BCAngày 31/3/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số của Luật phòng cháy và chữa...
...cảnh sát PCCC phối hợp với người đứng đầu cơ sở bị cháy B. Chủ tịch UBND cấp xã trở lên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có cơ sở bị cháy C. Công an phường nơi có cơ sở bị cháy D. Tất cả đều đúng Câu 13: Tại khoản 4 điều 22 của Luật PCCC quy định: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...