Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 13
...cháy, chống cháy cho nhà và công trình -Yêu cầu thiết kế. TCVN 6223 : 1996 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về antoàn. TCVN 5507 - 1991 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sảnxuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. 3. THUẬTNGỮ Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ quy định...
...5. Các thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng bột; 6. Các thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí; 7. Các loại bình chữa cháy; 8. Các loại hóa chất chữa cháy, chống cháy; 9. Các phương tiện, thiết bị, vật liệu chuyên dùng trong công tác phòng cháy và chữa cháy; 10. Các trang thiết bị, phương...
...cháy và chữa cháy gồm tàuthủy, tảu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăngdầu, chất lỏng dễ cháy khác, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguyhiểm cháy nổ phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chếtạo mới hoặc hoán cải và cơ quan đăng kiểm chỉ cấp chứng chỉ đăng...
TCVN 48-1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DOANH NGHIỆPTHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   1. PHẠM VI ÁP DỤNG. 1.1. Tiêu chuẩn này quyđịnh những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanhnghiệp thương mại và dịch vụ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộcbộ...
...5.1.7.Không cấp giữ, mua và bán các loại hàng đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ, như xăngdầu,hóa chất dễ cháy nổ đã được quy định trong Nghị định 02/CP ngày 05 tháng 01năm 1995 về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa dịch vụ...
...nơi sản xuất, cất giữ,hoặc sử dụng các chất rắn hoặc sợi (gỗ, vải …) các chất lỏng cháy có nhiệt độ bốccháy của hơi lớn quá 450 C (các kho dầu hóa chất ….) hoặc ở nhữngnơi trong quá trình sử dụng sinh ra hơi bụi hoặc sợi cháy ở trạng thái bay lơlửng (như xưởng tiện gỗ)...
...công trình đặc thù chuyên ngμnh có yêu cầu PCCC đặc biệt có những quy định PCCC riêng, ví dụ: kho chứa các chất dễ cháy, dễ nổ, kho chứa các hóa chất độc hại. Các công trình trên chỉ áp dụng một số quy định thích hợp của tiêu chuẩn nμy. Các công trình tạm thời, có thời gian sử dụng không quá...
...khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên. - Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ với mọi quy mô. - Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. - Kho xăng dầu có tổng diện tích...
BỘ CÔNG NGHIỆP   Số: 02/2005/TT-BCN Dựthảo lần2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           Hà Nội, ngày 29  tháng 3  năm 2005   THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 - 4 - 2003 CỦA CHÍNH PHỦ  QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ...
1, 2  Trang sau