Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 31
...thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh trở lên.     2. Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy chữa cháy của đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt...
...: 1996; TCVN 6223: 1996 và các thuật ngữ sau: 3.1. Khoảng cách an toàn: Là khoảng phân cách giữa chai (chồng chai) trong kho đến vị trígần nhất liên quan. 3.2. Tường ngăn cháy: Là tường hay vách ngăn được thiết kế hay dựng lên với mục đíchngăn cháy lan và bức xạ nhiệt từ chỗ này sang chỗ khác....
...vàthiết bị điện bảo vệ tại các nhà kho và cửa hàng phải được thiết kế, tính toántheo đúng tiêu chuẩn 20 TCN 25-1991 và tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Cấm tuỳ tiện lắp đặt thêmcác thiết bị tiêu thụ điện làm quá tải hệ thống điện. 6.2. Mỗi năm doanh nghiệpphải tổ chức kiểm tra hệ thống điện ít...
...            1- Khi thiết kế các hệ thống cấp nước cònphải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.             2.- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy...
...có nhiệm vụ:             4.1.1.Căn cứ vào tiêu chuẩn này, các văn bản pháp quy về PCCC có liên quan và đặcđiểm kinh doanh của cơ sở để lập các phương án PCCC, phương án sơ tán khi cócháy, tổ chức ký cam kết về công tác PCCC với các hộ kinh...
...kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng còn phải thỏamãn các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan.Với các công trình công cộng còn phải tuân theo các yêu cầu quy định của cáctiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của mỗi loại công trình....
...Việcthiết kế đặt đường dẫn cho nhà ở và công trình công cộng còn phải thỏa mãn cácyêu cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. Với cáccông trình công cộng còn phải tuân theo các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩnquy phạm hiện hành của mỗi loại công trình....
...trình vμo sử dụng. Khi thiết kế nhμ vμ công trình ngoμi việc tuân theo các quy định của tiêu chuẩn nμy, còn phải tuân theo các quy định có liên quan ở các tiêu chuẩn hiện hμnh khác. Các công trình đặc thù chuyên ngμnh có yêu cầu PCCC đặc biệt có những quy định PCCC riêng, ví dụ: kho chứa...
... Tiêu chuẩn quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật trong các lĩnh vực có liên quan nhằm quy định các chi tiết của các thiết bị phòng cháy, chống cháy vμ những ph|ơng tiện thoát nạn trên các bản vẽ thiết kế, xây dựng, phục...
...cần thiết và ít nhất một lần. •Hồ sơ phục vụ kiểm tra -Hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC. -Các chứng chỉ, tài liệu có liên quan đến chất lượng thi công. -Chứng chỉ kiểm định các thiết bị PCCC nhập ngoại của Cục Cảnh sát PCCC trước khi lắp đặt vào công trình. •Kết quả...
1, 2, 3, 4  Trang sau